Odczyty liczników wodomierzy w drugim półroczu 2021 roku

Rachunki papierowe co pół roku

Wydruki z kwotami do zapłaty za zuży wodę umieszczane są w skrzynkach pocztowych raz na pół roku (w styczniu oraz lipcu)

Kwoty obliczone na podstawie średniej

Kwoty do zapłaty zostały obliczone na podstawie średniego zużycia z poprzednich miesięcy
(indywidualnie dla każdego mieszkania)

Korekty stanów liczników wodomierzy

W celu obliczenia kwoty za realne zużycie wody, można telefonicznie podawać aktualne stany liczników

Samodzielnie odczytaj i spisz aktualne stany liczników

Spisane stany podaj telefonicznie
tel. +48 24 277 54 02

Nowe rozliczenie możesz otrzymać w postaci e-mail

Stany liczników można podawać co miesiąc

Między 1-szym a 10-tym dniem miesiąca (również soboty i niedziele)

W godzinach od 8:00 do 20:00

Odczyty wodomierzy

W sprawach związanych z odczytami wodomierzy, prosimy o kontakt pod numer telefonu

tel.: +48 24 277 54 02

W celu ustalenia salda konta, prosimy o kontakt bezpośredni z działem czynszów spółdzielni mieszkaniowej

Sekretariat spółdzielni

Siedziba Zarządu i Rady Nadzorczej

ul. 3 Maja 12
09-402 Płock

tel.: +48 24 262 62 87
fax: +48 24 262 20 44

Administracja spółdzielni

Administracja Centrum

ul. 3 maja 12, 09-402 Płock

tel.: +48 24 262 20 41

Godziny pracy:

  • Pn. wt, czw, pt od 7:00 do 15:00

  • Śr od 9:00 do 17:00

Administracja I

ul. Czwartaków 4, 09-410 Płock

tel.: +48 24 263 40 79

fax: +48 24 367 49 89

Godziny pracy:

  • Pn, wt, czw, pt - od 7:00 do 15:00

  • Śr - od 9:00 do 17:00

Administracja ll

ul. Czwartaków 16, 09-410 Płock

tel.: +48 24 364 79 54

fax: +48 24 364 79 54

Godziny pracy:

  • Pn, wt, czw, pt - od 7:00 do 15:00

  • Śr - od 9:00 do 17:00

Pogotowie awaryjne

W przypadku awarii poza godzinami pracy spółdzielni, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

+48 24 263 35 62

(czynny od 15:00 - 7:00 oraz w dni świąteczne)

Awarie wind

Awarie wind można zgłaszać pod numerami telefonów:

+48 502 250 712

+48 24 263 35 62

(czynne całodobowo)